Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TALI ZDOBYSŁAW GACKI

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.tali.pl/ prowadzony jest przez TALI ZDOBYSŁAW GACKI ul. Leona Staniszewskiego 10c/1 , 81-603 Gdynia

1. Definicje

 • Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki i wydania i wynosi standardowo do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego, firmy kurierskiej. Dopuszcza się możliwość odbioru osobistego po ustaleniu terminu odbioru z klientem. 
 • Czas dostawy – określony jest oddzielnie dla wybranego operatora pocztowego lub kuriera, lecz nie powinien przekraczać 4 dni roboczych od wydania skompletowanego zamówienia.  
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.tali.pl za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż produktów;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie RP lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,
 • Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-Line (bramka płatności);
 • Adres dostawy – adres miejsca mieszczącego się na wskazanym przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 • Sklep odpowiedzialny jest za sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu oraz ich dostarczenie konsumentowi. 
 • Właścicielem domeny internetowej https://www.tali.pl/ jest TALI ZDOBYSŁAW GACKI z siedzibą w Gdyni przy ul. Leona Staniszewskiego 10c/1 (81-603 Gdynia ). Adres e-mail e-Sklepu: sklep@tali.pl.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, za pośrednictwem sieci Internet,
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Informacje na temat towarów, które Sklep zamieszcza na stronie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://www.tali.pl/
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  a)wyboru zamawianych towarów,
  b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatności, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 • Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn losowych (uszkodzenie produktu na etapie pakowania, wykrycie braków w produkcie, etc.) Sklep niezwłocznie poinformuje klienta o braku możliwości realizacji zamówienia i w trybie niezwłocznym dokonuje zwrotu środków.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.

 3. Zmiany w zamówieniach

 • Modyfikacje dotyczące zawartości koszyka w złożonych lub złożonych i opłaconych zamówieniach są możliwe wyłącznie w fazie kompletowania zamówienia. Klient ma możliwość anulowania zamówienia w całości do momentu jego wydania. Jest to możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail sklep@tali.pl bądź telefonicznie pod numerem: 698 618 531 

 4. Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Cena towaru nie zawiera kosztu dostawy. Koszt określany jest każdorazowo dla koszyka zawierającego wszystkie produkty w ramach jednego zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Łączny koszt (zakupu i dostawy) prezentowany jest w karcie podsumowującej zamówienie.

 5. Czas realizacji zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki i wydania i wynosi standardowo do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego, firmy kurierskiej. Dopuszcza się możliwość odbioru osobistego po ustaleniu terminu odbioru z klientem. 
 • Czas dostawy – określony jest oddzielnie dla wybranego operatora pocztowego lub kuriera, lecz nie powinien przekraczać 4 dni roboczych od wydania skompletowanego zamówienia.  

 6. Płatności

  • Klient dokonuje płatności za zamówione towary:

   a) za pobraniem -Wartość zamówienia ograniczona jest do kwoty 2000 PLN brutto (słownie: dwóch tysięcy złotych) – oznacza to, że Sklep nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem przekraczających 2.000 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych)
   b) przelewem bankowym za pomocą bramki płatności, której operatorem jest T-Pay. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego link do serwisu T-Pay . Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Szczegółowy Regulamin dokonywania płatności dostępny będzie każdorazowo na bramce płatności udostępnionej przez T-Pay przed dokonaniem transakcji.

 7. Reklamacje i zwroty

 • Kupujący ma prawo do składania reklamacji i do zwrotu towarów oraz do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku przesyłek kurierskich prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
 • Sklep gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę na swój koszt w ciągu 14 dni od żądania. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Produkt powinien być zwrócony wraz z formularzem odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ. Należy go wydrukować, wypełnić, podpisać i załączyć do przesyłki.
 • Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego
  • Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: sklep@tali.pl

  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt sklepu.

  • W przypadku odstąpienia od umowy na odległość transakcję uznaje się za niezawartą. Sklep zwraca kupującemu wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Jeżeli jednak kupujący odstępuje tylko od jednego produktów z zamówienia – wartość zwrotu ogranicza się tylko do wartości zwracanych produktów. Zwrot kosztów przesyłki obejmuje jedynie koszt wysyłki do Klienta, nie obejmuje kosztów odesłania produktu przez klienta do sklepu.

  • Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.
   W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres od otrzymania zwrotu zamówienia.

  • W przypadku odstąpienia od umowy produktu zakupionego przy użyciu kuponu zniżkowego Klient może wystąpić do Sprzedającego o wygenerowanie nowego kuponu zniżkowego, kontaktując się na sklep@tali.pl Nowy kupon zostanie wygenerowany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia odstąpienia od umowy i przesłany w formie elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres mailowy, po zaakceptowaniu przez Sprzedającego odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami regulaminu pkt.4

  • Kupony zniżkowe mogą być wykorzystane podczas dokonywania zakupów o łącznej wartości przekraczających kwotę 200 zł.

 8. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klienta e-sklepu www.TALI.pl  siedzibą w Gdyni,  adres: ul. Leona Staniszewskiego 10c/1, 81-603 Gdynia jest TALI Zdobysław Gacki. 
 • W sprawach związanych z podanymi przez Klienta danymi osobowymi, Klient może się kontaktować poprzez adres e-mail: sklep@tali.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Leona Staniszewskiego 10c/1, 81-603 Gdynia
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta jest:
  a) zgoda wyrażona przez Klienta, uregulowana w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1., dalej: „RODO”,
  b)  realizacja umowy (sprzedaży), której stroną jest Klient, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c)  obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności obowiązek archiwizacyjny wynikający z przepisów podatkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d)  uzasadniony interes Administratora – w zakresie marketingu własnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 •  Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu:
  a)  założenia konta w Sklepie, realizacji złożonego zamówienia oraz obsługi posprzedażowej (m.in. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zwrotów), a także roszczeń z tytułu rękojmi – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku złożenia  zamówienia, przez okres niezbędny do realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi,
  b)  ewentualnego dochodzenia albo obrony innych roszczeń niż z tytułu rękojmi – przez okres wymagany przez prawo lub okres niezbędny do dochodzenia w/w roszczeń,
  c)  finansowo-księgowych (w tym archiwizacyjnych) – przez okres wymagany przepisami prawa,
  d)  wysyłki Newslettera (o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie,
  e)  marketingowych (o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie,
  f)   przesyłania informacji handlowych (o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę)  -– do czasu cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie,
  g)  statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego – przez okres korzystania ze Sklepu.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich podanie i legalne przetwarzanie przez Administratora jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych Klienta są: pracownicy www.Tali.pl prowadzący sprzedaż Produktów oraz podmioty współpracujące z w/w spółką przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy płatności elektronicznych, administrator i operator  platformy sprzedażowej oraz firmy kurierskie, którym przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów.
 • Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.
 • Każdy Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Klient może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@tali.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 • W przypadku otrzymania przez Administratora żądania usunięcia danych Klienta z bazy danych Klientów Sklepu, dane przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu doręczenia Klientowi  kupionych Produktów i zrealizowania procesu płatności. 
 • Administrator niezależnie od powyższego będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie i czasie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego na nim ciążącego oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 • W przypadku uznania przez Klienta, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem Tali Zdobysław Gacki. 
 • Sprzedaż udokumentowana jest fakturą VAT.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.  
 • Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • TALI ZDOBYSŁAW GACKI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
  a) wprowadzenia przez  nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych
  z czynnościami objętymi Regulaminem lub ich modyfikacji;
  b) wprowadzenia przez  nowych produktów lub usług, modyfikacji lub rezygnacji z oferowania produktów lub usług;
  c) wprowadzenia nowego systemu informatycznego, przy pomocy którego TALI Zdobysław Gacki wykonuje czynności objęte Regulaminem, lub jego modyfikacji;
  d) zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania czynności objętych Regulaminem;
  e) zmiany wysokości opłat za doręczanie przesyłek;
  f) wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących.
  g) zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
  O dokonanej zmianie Regulaminu poinformuje Klienta na stronie internetowej Sklepu.
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2019r.
Wishlist 0
Continue Shopping